KATOLÍCI

Kultovní scifi Jacka Golda podle románu Briana Mooreho. V blíže neurčené budoucnosti, po 4. Vatikánském koncilu (zatím byly dva) je katolická církev zcela proměněna. Je zakázáno sloužit mši v latině, transsubstanciace, přítomnost Krista v svátosti oltářní, je popřena, východní nauky se staly součástí víry, ekumenismus a účast na sociálních reformách je důležitější než usilování o spásu duše, Lourdy jsou uzavřeny. Církev již nevěří tomu, co učí a jediní zbývající věrní katolíci žijí na odlehlém irském ostrově, ale jsou vedeni nejistým, i když zdvořilým opatem. Za této situace přijíždí na ostrov americký kněz jako vyslanec Apoštolského stolce. Má za úkol zabránit sloužení mše svaté v tradičním latinském ritu. Tamní mniši se za žádnou cenu nechtějí svaté liturgie vzdát, ale zároveň nechtějí porušit slib poslušnosti.

Recenze v angličtině – http://killingthebuddha.com/mag/exegesis/thats-not-the-priest-from-rome-surely/

Film vložen z youtube, pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.

(Visited 1,520 times, 1 visits today)
Category: Filmy
1,520
Views