V České republice francouzské jméno Arno Stern zatím není tak známé. Je to vynikající učitel a umělec, náš současník, jehož připravené prostředí a klima svobody umožňuje dětem zvládnout umění kresby a malby, číst krásu a estetiku ve světě kolem nás. V tomto krátkém portrétu Arno Stern vypráví o svém životě a práci.

Na světě je široká škála technik malování, které navrhli dospělí dětem. Faktem ale je, že myšlenka Arno Sterna se může postavit proti všem těmto technikám, protože
nese lidský přístup k dětem. Malující dítě, nikoliv učitel, se stává hlavním aktérem ateliéru. Žádné speciální materiály! Pouze štětec, barvy a papír na stěně! A právě
v této chvíli svobodného sebevyjádření procházejí děti velmi důležitými a citlivými životními procesy, které nemohou být odžity jen tak kdekoli.

Tento výjimečný učitel přišel se vzácným způsobem uměleckého, a ve své podstatě nejen uměleckého vzdělávání dětí, prostřednictvím jednoduchého umění kresby
a malování. Možná proto již mnoho let v školkách a školách po celé Evropě existují ateliery Arno Steina, tzv. Closlieu prostory (z francouzštiny „clos“, což znamená uzavřený nebo ohraničený a „lieu“, místo, prostor) stimulující tvořivý způsob sebevyjádření.

Stern mluví o častém opakování kruhů a spirál v dětských kresbách, stejně tak jako obrazců s paprsky. Tento jev je podobný tomu čemu Arno Stern říká sebeutváření evoluce, kde děti uspokojují své potřeby spontánním opakováním některých činností, a tím se neustále rozvíjí ve směru svého budoucího zkoumání a objevování světa. Arno Stern zpřístupnil všechny své materiály dětem a nechal je ve volném prostoru pod dohledem svého pečlivého pozorovatelského pohledu. Takto objevil velké nadšení dětí z kreslení na velké archy
papíru. Jeho místnost byla omezená, a proto děti začaly malovat na papírech připevněných na zeď ve svislé poloze. Pozorováním a zkoumáním Stern vytvořil takové prostředí, které dávalo dětem pocit bezpečí a klidu, bez jakéhokoliv vystavování, hodnocení či srovnávání dětských prací. Prostor byl upraven pouze dle potřeb dětí.

Takto Arno Stern vynalezl „Closlieu“ – místo mimo čas a vliv každodenního života, ve kterém dítě je jediným a absolutním mistrem čistého listu papíru a barev, kde má právo na výběr s jednoduchými pravidly, která mu umožní postupovat opatrně. Od raného dětství člověk usiluje o harmonii. Dítě, zejména malé dítě, inklinuje k řádu, velmi často dokonce i k dokonalosti. Proto opakuje ty samé činnosti stále znovu a znovu. Pokud opakování u dětí nevidíme, tak jen proto, že nás ovládá spěch a nepozornost. Tento otisk se ukládá i v životě mladé generace. V Closlieu se děti učí, jak se zacházet se štětcem namočeným do nádoby s barvou pomalu a s radostí. Kresba v ateliéru je stejně přirozená a soustředěná jako práce dvou a půlletého dítěte, které trpělivě čeká na poslední kapku padající z hrdla džbánu či důkladného mytí každého prstu! Ve všem trpělivý a velmi přirozený pohyb,
spontánní opakování, které přivádí k vysoké úrovni koncentrace a naplnění. Prostředí je pečlivě připraveno takovým způsobem, aby dětem byla umožněna svobodná volba materiálů pro jejich práci. Volí si také čas, místo i polohu své tvorby. Mají svobodu pracovat samostatně nebo si vybrat partnera. Definována jsou pouze jednoduchá pravidla, která slouží dětem jako průvodci tvořivé činnosti: nikdo by nikomu neměl zasahovat do práce, materiál je pečlivě vrácen na své původní místo, aby byl po skončení přístupný všem
ostatním, apod.

Arno Stern tvrdí, že během dětství a dospívání může pod vlivem omezení svobodného projevu vnitřních stavů pomalu hasnout tzv. ” dětská tvořivost”. Avšak nikdy není pozdě objevit potěšení z kreslení!!! Neocenitelná misijní práce Arno Sterna pomáhá vyhnout se standardizaci dětí a dospělých v našem světě. Closlieu je místem, kde KAŽDÝ může tvořit dle svých vlastních představ, dle svého vlastního vnitřního cítění a vnímání času a prostoru… Zkuste to i vy!! (Světlana Kniazeva, Montessori zpravodaj 12/2013)

Další informace zde – http://roznovska-arteterapie.wz.cz/2008/svitalska.html

Stránky Arno Sterna – www.arnostern.com

Film vložen z youtube, pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.

 

(Visited 2,291 times, 1 visits today)

ARNO STERN – život a práce

2,291
Views