ZAR – tradiční egyptský léčivý obřad

“Účelem obřadu Zar je léčení duševních nemocí prostřednictvím kontaktu s energiemi, které tyto neduhy způsobují. Přestože existuje několik způsobů, jak nakládat s psychologickou poruchou, Zar je poslední možností, která má silný terapeutický účinek u několika druhů onemocnění,” píše John Kennedy ve své knize Núbijský obřadní život. Je třeba dodat, že tento obřad není v Egyptě příliš rozšířen. Ceremonie Zar se nejvíce praktikuje v jižním Egyptě a dále pak na jih do Súdánu, ale ve skutečnosti se s ní můžete setkat kdekoli v Egyptě a dalších arabských a perských zemích. Jih Egypta je oblastí, která byla nejméně vystavena mnoha útočníkům z Řecka, Říma a Středního východu, a obřad lze považovat za pozůstatek starších afrických náboženství, v nichž ženy hrály často roli kněžek.

I když je Zar je transovní náboženský obřad, který používá bubnování a tanec k léčení nemocí, je technicky zakázaný islámem jako pohanský rituál. Přesto je nadále nedílnou součástí egyptské kultury. V přísné patriarchální společnosti přináší ženám jedinečnou formu úlevy.

Fenomén Zaru lze nejlépe popsat jako “léčivý kult”. Obsahuje pohazování vlasy, speciální kývání tělem, a také slouží jako způsob sdílení informací mezi ženami těchto kultur.

Film vložen z youtube, pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.

(Visited 2,060 times, 1 visits today)
2,060
Views