VYHMÁTNOUT, VOMAKAT, POCHOPIT – portrét prof. Karla Lewita

Krátký dokument o Karlu Lewitovi, jedné z nejvýznamnějších osobností v oblasti české rehabilitace. Byl spoluzakladatelem tzv. Pražské školy rehabilitace a zakladatelem moderní funkční diagnostiky a myoskeletální medicíny v ČR. V padesátých letech působil 13 let pod vynikajícím českým neurologem prof. akademikem Kamilem Hennerem. Publikoval přes 200 původních prací. Jeho publikace o manipulační léčbě je přeložena do osmi světových jazyků a je brána jako mezinárodní učebnice manuálních technik v rehabilitaci. Profesor Karel Lewit byl také nositelem nejvyššího vojenského vyznamenání “Zlatý kříž ČSR” za svoje působení v čs. armádě.

Dokument vznikl jako cvičení druhého ročníku katedry dokumentární tvorby FAMU, autorkou je Květa Přibylová. Anglické titulky Aleš Urbanczik.

(Visited 2,174 times, 1 visits today)
2,174
Views