PRAVDA O SAUNĚ

Finové milují saunování. Na pět miliónů obyvatel mají v zemi dva milióny saun. Teoreticky se tedy mohou potit všichni v jeden okamžik. Humorný dokument nám přiblíží, jak takový původní potní rituál se vším všudy vlastně vypadal a jak jej proměňuje nový životní styl.

V době před 300 lety, kdy v Evropě církev z důvodu uvolněných mravů v lazebnách a lázních tyto provozy likvidovala (důvodem bylo též šíření chorob), potní lázně ve Finsku z důvodu geografické odlehlosti zůstaly nadále v provozu. V této době je tradice sauny ve Finsku již více než 1000 let stará. Finsko dalo potní lázni i jméno sauna – dům s lázní, pro kterou je vzduch ohříván pecí. Úřední statistika ve Finsku uvádí, že v roce 1960 zde bylo 342 931 rodinných saun. V roce 1975 uvedl profesor Harald Teir, předseda Společnosti přátel sauny, že na 4,7 miliónu Finů připadá celý milión saun. V roce 1937 byla založena finská společnosti pro studium a propagaci sauny SAUNA SEURA.

Tradiční finská sauna byla téměř u každého domku ve staveních z otesaných klád, s velkým ohništěm plným balvanů. Nemívala okna a původně ani komín, takže kouř a pára odcházely dveřmi nebo jen úzkými průduchy. Stěny byly černé od sazí. Topilo se březovými poleny a celou prostorou sauny pronikalo aroma páleného dřeva. Uvnitř byly stupňovité lavice, dřevěné palandy, na které potící vylézali, čím výše, tím do většího horka (ve výši hlavy zde bývalo až 120 – 140°C!). Saunující se často lehávali s vyvýšenýma nohama, aby lepším prokrvením mozku zabránili kolapsu. V sauně převažovalo suché teplo a jen nakrátko se zde vyvíjela pára tím, že se na kameny rozpálené v ohništi vylila sběračka vody. Přitom si koupající třeli celé tělo a šlehali se březovými metlami, čímž ještě dále stupňovali prokrvení kůže. Metly se finsky nazývaly „vasta“ nebo „vihta“ a jsou dokonalou obdobou věníků a chvoščišť, používaných ve středověku. Všichni se přitom převelice potili, ale pot se v suchém prostředí ihned odpařoval. Poté vybíhali rozpařeni do volné přírody, kde se polévali nebo zchlazovali ponořováním do studených jezer, bazénků nebo se dokonce i při hlubokých mrazech váleli nazí ve sněhu.

(Visited 2,211 times, 1 visits today)
2,211
Views