Tak jako dokážeme devastovat krajinu okolo sebe, dokážeme jí i pomoci. „Upravovat” bychom měli hospodářské lesy, ale i plnohospodářskou půdu. Ta se z důvodu snižování nákladů hutní, zhutněná zem ale nevsakuje dešťovou vodu. V důsledku zem eroduje, úrodná půda je vyplavovaná do oceánů a pole přestávají rodit. Žádné hnojení úrodnou půdu nedokáže nahradit.(Ekotopfilm)

“Pokud zastavíme odvodňování pevnin, zastavíme jejich přehřívání sluneční energií, zastavíme globální oteplování, zastavíme tání ledovců, zastavíme stoupání hladin oceánů, zastavíme povodně, zastavíme sucha, zastavíme snižování hladin podzemních vod, zastavíme vysychání potoků a řek, zastavíme sesuvy půdy. Naše řešení dokáže zastavit klimatickou změnu! Ověřené řešení existuje. Je okamžitě účinné a trvale udržitelné.” ~ Štefan Vaľo

Film vložen z youtube kanálu Štefana Vaľa. Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím napište.

video
(Visited 2,390 times, 1 visits today)

ODVODŇOVÁNÍ PEVNIN: KLIMATICKÁ ZMĚNA

2,390
Views