HANUMÁN ČALÍSA – pravá a dokonalá ochránkyně života

Chvalozpěv Šrí Dhjánjógího a Šrí Ánandí Má s posvátnými sochami a obrazy Hanumána z prastarých a mocných chrámů Indie.

(Visited 3,344 times, 1 visits today)
3,344
Views