Od počátku věků muži a ženy cítili potřebu uctívat, aby dali smysl životu a tomu, co je za ním, aby našli smysl a dali podobu lidské existenci. Ženy byly vždy v centru našeho vztahu s božstvím. Ale tato část lidské historie je často skryta. Po tisíce let, po celém světě, náboženství určovalo životy miliard lidí. Historička Betthany Hughes se pro BBC vrací, aby odkryla mimořádné a opomíjené příběhy o ženách a náboženství, jejichž příběhy mohou odhalit skryté dějiny světa. Protože podle těchto starých tradic vesmír nebyl vytvořen bohem ale bohyní.

Film vložen z dailymotion. Titulky přeložil Tárak s laskavou pomocí nakladatelství Dharmagaia. Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím napište.

1. DÍL

V prvním díle se podíváme do Anatolie na nejstarší archeologická naleziště a na kult bohyně Kybelé, pak do Řima na uctívání Magna Mater na místě dnešního Vatikánu, a nakonec do Indie na uctívání bohyně Durgy a Kálí.

 

2. DÍL

V druhém díle se seznámíme se Sapfó a kultem bohyně Afrodity na ostrově Lesbos, s římským kultem sedmi pannen a nakonec s úlohou prvních katolických kněžek a biskupek v počátcích křesťanství.

 

3. DÍL

V třetím díle se seznámíme s byzantskou císařovnou Theodorou, která zavedla uctívání Panny Marie jako božské Matky, s odkazem Mohamedových žen, Chadídžou a Áišou, s čínskou císařovnou Wu Ce-tchien, která se zasadila o rozšíření buddhismu v Číně, a nakonec s odkazem svaté Hildy z kláštera ve Whitby.

 

(Visited 4,672 times, 4 visits today)

BOŽSKÉ ŽENY

4,672
Views