Mezinárodně uznávaný dirigent Sir John Eliot Gardiner se vydává hledat J. S. Bacha, člověka a hudebníka. Úspěšně boří mýtus veřejností zažitého portrétu dvaašedesátiletého Bacha, který jej ukazuje jako nabručeného starého strýce v paruce a společenském kabátě, přestože jeho nejlepší díla vznikla v závěru třetí a počátku čtvrté dekády jeho života v období desetiletí výjimečného tvůrčího zápalu. Dozvídáme se o Bachově celoživotním sklonu k odporu k autoritám, který se projevoval od jeho útlého věku a vedl jej k veřejným rvačkám a nakonec i k uvržení do žaláře. Díky strhujícímu hudebnímu provedení, překrásným exteriérovým záběrům a dosud neznámým životopisným detailům se přiblížíme géniu Johanna Sebastiana Bacha. (Česká televize)

Film vložen z youtube. Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.

 

(Visited 2,571 times, 1 visits today)

BACH: VÁŠNIVÝ ŽIVOT