ALDOUS HUXLEY – TEMNOTA A SVĚTLO

Fascinující dokument o filozofovi, visionáři budoucnosti, vynálezci nové vědy, tvůrci nejstrašnějších utopických společností, proroku lidských strachů.

Huxley je považován za jednoho z nejvýznamnějších humanistických myslitelů dvacátého století. Na amerických univerzitách je rozbor jeho díla pravidelně zařazován do filozofických přednášek. Huxley byl jedním z autorů, který zpopularizoval východní učení na západě, zejména buddhismus, i když některé jeho názory na toto učení byly zkreslené. Jeho pokusy s psychedelickými látkami ovlivnily tzv. generaci hippies. I když zneužívání zejména LSD v tomto období mělo pramálo společného s Huxleyho pojetím používání psychedelik k dosažení vnitřního prozření.

Huxley se narodil ve Velké Británii jako syn spisovatele Leondarda Huxleyho a jeho první ženy Julie Arnoldové. Pocházel z významné rodiny Huxleyů, která „vyprodukovala“ spoustu významých osobností anglického vědeckého a kulturního života. Jeho děd Thomas Henry Huxley byl významný přírodovědec 19. století, otec Leonard Huxley spisovatel a bratr Julian Huxley biolog. Huxleyho matka zemřela v roce 1908, právě když mu bylo 13 let. O tři roky později vážně onemocněl, což vedlo k těžkému poškození jeho zraku. V první světové válce byl pro svou oční vadu byl osvobozen ze vojenské služby. V sedmnácti letech Aldous Huxley napsal svůj první román (nezveřejněný). Studoval literaturu na Balliol College v Oxfordu. Během první světové války strávil většinu času v „Garsington Manor“, sídle lady Ottoline Morellové ve vesnici Garsington nedaleko Oxfordu. Ve svém pozdějším románu Crome Yellow (1921) karikoval životní styl v Garsingtonu, přesto však jeho přátelství s lady Morellovou zůstalo zachováno. Právě v Garsingtonu se Huxley seznámil s Marií Nysovou, se kterou se oženil. Od svých dvaceti let se živil jako spisovatel. K nejznámějším dílům jeho prvního období patří dystopie Brave New World (do češtiny přeložená jako Konec civilizace) Tento román napsal pod vlivem zpráv z fašistické Itálie a stalinistického Sovětského svazu. Huxley zde popisuje společnost složenou z vyšlechtěných jedinců, kteří jsou rozděleny na kasty. Vědecký pokrok umožnil dokonale ovládnout jednotlivce, který se dobrovolně vzdává své svobody výměnou za neustálé smyslové radovánky a opájení se „zdravotně neškodnou“ drogou zvanou symbolicky „soma“. Huxley současně psal i o pacifistických tématech (např. Eyeless in Gaza). Huxley byl silně ovlivněn Frederickem Matthiasem Alexandrem, podle něhož dokonce pojmenoval postavu v Eyeless in Gaza. Z jeho meziválečného období také pochází několik cestopisů a sbírek poezie.

V roce 1937 se Huxley přestěhoval do Kalifornie se svou ženou a přítelem Geraldem Heardem. Jeho přesídlením do USA začalo druhé tvůrčí období, ve kterém se hlavně zabýval mystickými tématy. Gerald Heard uvedl Huxleyho do védanty a meditace. V roce 1938 se Huxley také spřátelil s Jiddu Krišnamurtim, jehož velice obdivoval. Také se učil védantu v okruhu žáků kolem Swamiho Prabhavanandy. Krátce na to napsal knihu široce pojednávající o náboženských hodnotách a ideích – The Perennial Philosophy (do češtiny přeloženo jako Věčná filozofie). Kvůli svému onemocnění byl Huxley po většinu života téměř slepý, jen díky částečné rekonvalescenci byl schopný studovat na Oxfordu. Kolem roku 1939 slyšel o Batesově metodě Přirozeného zlepšení zraku a setkal se s učitelkou, která byla schopná ho této metodě naučit. Huxley tvrdil, že došlo k dramatickému zlepšení jeho zraku a vydal o tom knihu nazvanou The Art of Seeing, která v USA vyšla roku 1942 a ve Velké Británii v roce 1943. Zde uváděl, že po 25 letech byl opět schopný číst bez brýlí a vypětí.

Po druhé světové válce požádal o americké občanství, ale byl odmítnut, jelikož nepozvednul zbraň na obranu USA. Ovlivněn mysticismem začal Huxley zkoušet halucinogenní drogu mescalin, s kterou ho seznámil psychiatr Humphry Osmond v roce 1953. Huxley své psychedelické zkušenosti popsal v legendární knize The Doors of Perception (do češtiny přeloženo jako Brány vnímání) a Heaven and Hell (do češtiny přeloženo jako Nebe a peklo). Název prvně jmenovaného titulu byl odvozen z veršů v knize The Marriage of Heaven and Hell od Willama Blakea a stal se inspirací pro název rockové skupiny The Doors. Jeho díla pojednávající o psychedelických drogách se staly velmi populární mezi ranými hippies. Ohledně Huxleyho uživání psychedelických látek kolují nepravdivé představy o spisovateli, který je denně omámen mescalinem či LSD, ve skutečnosti Huxley používal tyto látky cca jednou, dvakrát za rok.

V roce 1955 zemřela Huxleyho první žena Marie na rakovinu prsu. V roce 1956 se znovu oženil s Laurou Archerovou, která později napsala jeho životopis. V roce 1960 byla Huxleymu diagnostikována rakovina krku. V následujících letech v průběhu zhoršující se nemoci napsal svůj utopický román Island (do češiny přeloženo jako Ostrov). V tomto díle Huxley popisuje svou vizi společnosti, která je uspořádána tak, aby každému jedinci umožnila dosáhnout vnitřní poznání. Huxley zde představuje své názory na správné používání vědeckého pokroku a technologie, psychedelických látek, na křesťanství a buddhismus. Na smrtelné posteli, neschopný mluvit, napsal Huxley své ženě, aby mu podala LSD, jelikož chtěl v okamžiku smrti zažívat stav změněného vědomí způsobený drogou. Díky této události se rozšířila nepravdivá pověst, že Huxley se předávkoval LSD. Naopak zemřel klidnou smrtí následujícího rána dne 22. listopadu roku 1963.

Převzato odsud.

Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.

(Visited 1,758 times, 1 visits today)
1,758
Views