RÚMÍ – KŘÍDLA LÁSKY

Dokumentární film režiséra Shemse Friedlandera z roku 2007 zavádí diváky do skrytého světa, do něhož mohou nahlédnout lidé zvenčí jen zřídkakdy. Osm století po své smrti je Mevlena Džaláleddín Rúmí, súfijský mistr a mystický básník, stále přítomný ve vířících ceremoniích mevlevijských dervišů. Tento jedinečný záznam vířících ceremonií a modliteb je doplněn rozhovory s arabskými a perskými učiteli, filozofy a hudebníky.

Poděkování Marku Brieškovi za pomoc s překladem.

Důležité pojmy:

Derviš – slovo perského původu, znamená chudý, nebo ten, který jde od dveří ke dveřím.
Súfí – slovo arabského původu, je odvozeno od slova vlna, podle roucha, do něhož se asketici halili.
Semazen – specifický termín, který se vztahuje na súfího praktikujícího ceremonii sema (v tomto kontextu se jedná o vířící derviše).
Dhikr – je duchovní praxe spočívající v opakování “la illaha illa laah” nebo jiné metafyzické pravdy. Slovo dhikr znamená v překladu “připomínat si”.
Sema – je komplikovaný rituál, který zahrnuje více náboženských prvků a ve kterém má všechno symbolický význam, oblečení, nástroje, držení těla. Sema je především spojovaná s mevlevijským bratrstvem.
Rúmí –  je zkrácené jméno Džaláleddína Mohameda Balkhi Rúmího, samotné slovo Rúmí znamená, že byl narozený v Anatolii, dnešním Turecku.

Film vložen z vimeo. Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím napište.

 

(Visited 3,946 times, 1 visits today)
3,946
Views