11034245_10152727577142058_7241134246484102404_n“Toto jsou základní pravidla chování: nezabíjet, nekrást, být velmi opatrný a zodpovědný ve svém sexuálním chování, umět se eticky vyjadřovat a neničit svou mysl pomocí drog a alkoholu – to jsou věčná pravidla chování… je to jako pohár: pokud chceme někam nalít elixír dharmy, musíme ho něčím podpořit a obsáhnout… aby se všude nerozlil a nepřišel nazmar. Pohár zadržuje a uchovává. Obdobnou nádobu potřebujeme pro svůj duchovní rozvoj. Je jí naše základní etické chování, kdy v tomto světě žijeme tak, aby každá bytost, která vejde do naší blízkosti, věděla, že se nemusí z naší strany ničeho obávat, protože jí neublížíme, neokrademe, nezneužijeme, nepodvedeme… je s námi v bezpečí, a také jsme v bezpečí sami se sebou, protože víme, že nebudeme tyto věci dělat, protože jsme slíbili sobě i buddhům, že je nebudeme dělat.”

– Tenzin Palmo

(Visited 867 times, 1 visits today)

Základní pravidla chování

867
Views