“Toto jsou základní pravidla chování: nezabíjet, nekrást, být velmi opatrný a zodpovědný ve svém sexuálním chování, umět se eticky vyjadřovat a neničit svou mysl pomocí drog a alkoholu – to jsou věčná pravidla chování… je to jako pohár: pokud chceme někam nalít elixír dharmy, musíme ho něčím podpořit a obsáhnout… aby se všude nerozlil a […]

Read more

“Když mluvím o poezii, nepovažuji jí za žánr. Poezie je uvědomování si světa, určitý způsob, jak se vztahovat k realitě. Poezie se tedy stává filozofií, která vede člověka po celý jeho život…. S poezií je schopný překročit limity souvislého usuzování a zprostředkovat hlubokou spletitost a pravdu o neuchopitelných spojeních a skrytých jevech života.” – Andrej Tarkovskij

Read more